Elektr quvvatini sinash va o'lchash bo'yicha ixtisoslashgan